Wanneer Logopedie?

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind? Vraagt u zich af of een logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Ik onderzoek, begeleid en behandel stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, mondmotoriek, eten en drinken. Als u niet zeker weet of logopedie u kan helpen kunt u natuurlijk altijd even bellen of een mail sturen. Enkele voorbeelden van de problemen die ik behandel zijn:

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie 
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit

Spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysartrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen